[ThisGirlSucks] Sophia Burns (I’m Gonna Take My Time / 01.31.2023)